Plaagdierbeheersing en -advies

Plaagdierbeheersing en -advies bestaat uit het wegnemen van overlast veroorzaakt door plaagdieren. Plaagdieren zijn dieren die hinderlijk zijn en overlast veroorzaken bij mensen, materialen, goederen, gebouwen of aan het milieu en gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Bij overlast veroorzaakt door plaagdieren kunnen wij bij u langs komen om advies te geven over hoe deze overlast te voorkomen en hoe wij deze overlast voor u kunnen beheersen. Als voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden om overlast door plaagdieren weg te nemen kunt u denken aan bouwkundige maatregelen, technische maatregelen maar ook het bestrijden van plaagdieren.

Voor de hieronder genoemde diersoorten kunt u contact opnemen met ons.

Bijen

bijen

Bijen zijn nuttige dieren, die niet worden bestreden. De overlast door bijen of bijenvolken kan wel worden verplaatst. Dit wordt gedaan door een imker.

Duiven

duiven

Duiven zitten graag op balkons van appartementen, in winkelcentra en fabriekshallen. De uitwerpselen van duiven kunnen schadelijk zijn voor uw producten, en ook voor de gezondheid door de bacteriën die erin zitten.

Kakkerlakken

duitse kakkerlak

De Duitse kakkerlak is de meest voorkomende kakkerlak in Nederland. Andere soorten komen ook voor, in mindere mate.

Kauwen

kauwen

Kauwen kunnen schade aanbrengen in loodsen aan bedradingen, kabelgoten en ze kunnen machines en producten bevuilen. Grote groepen kunnen roesten in de bomen bij u in de buurt. Door de grote aantallen en vliegbewegingen, vooral ’s avonds, zorgt dit voor geluidsoverlast en bevuiling door uitwerpselen

Konijnen

konijnen

Het konijn steeds vaker op sportvelden, begraafplaatsen, bedrijventerrreinen en openbare parken. Door het graafgedrag van konijnen ontstaat graafschade op de hierboven genoemde plaatsen maar ook worden gaten gegraven langs rails en in dijken. Verder zorgen konijnen ook voor knaagschade aan jonge boompjes, planten en gewassen. Door natuurlijke wering kan schade door konijnen worden verminderd.

Mieren

mier

In Nederland komen een aantal verschillende soorten voor. Sommige soorten zijn alleen hinderlijk. Een aantal soorten, zoals faraomieren en Argentijnse mieren, zijn zeer ongewenst in verzorgingshuizen of ziekenhuizen.

Mollen

mollen

De mol graaft in gazons, sportvelden, weilanden en vele andere plaatsen. Door hun graafgedrag verslechterd de grasmat en ontstaan molshopen, welke het uitzicht ontsieren en schade aan maaimachines veroorzaken. Op sportvelden kunnen mollen blessures veroorzaken bij sporters.

Muggen

muggen

Muggen zijn vooral hinderlijk en irriterend. Met goede weringsmaatregelen kan de overlast worden weggenomen.

Muizen

muizen

Muizen zijn hinderlijk door het produceren van geluidoverlast, schadelijk door knaagschade en de uitwerpselen van muizen kunnen ziekten veroorzaken. Overlast door muizen kan op verschillende manieren worden bestreden.

Ovenvisjes

ovenvisje

Ovenvisjes komen nauwelijks voor in Nederland, maar wordt verward met zilvervisjes of papiervisjes.

Papiervisjes

papiervisje

Het papiervisje komt het meest voor in Nederland. Papiervisjes vreten aan boeken, behang, schilderijen maar ook aan kleding.

Ratten

ratten

Overlast door ratten kan bestaan uit graafschade, vervuiling van producten, verspreiding van ziektes, knaagschade aan materialen en leidingen. Op verschillende manieren kunnen wij de overlast door ratten wegnemen.

Spinnen

spinnen

Overlast door spinnen komt bijna niet voor. Het oppakken en buiten zetten van de spinnen is vaak de oplossing.

Spreeuwen

spreeuwen

Spreeuwen binnen de bebouwde kom kunnen overlast veroorzaken door hun uitwerpselen en geluid. Dit kan worden weggenomen door spreeuwen te verjagen door middel van geluiden van roofvogels en door geluiden van angstkreten.

Vliegen

vliegen

Vliegen kunnen hinderlijk zijn maar vooral verspreiden vliegen ziektes. 

Vlooien

vlooien

De drie in Nederland voorkomende vlooien zijn de katten-, honden- en vogelvlo. De kattenvlo is de meest voorkomende. Vooral na thuiskomst van vakantie is de kans groot dat u de aanwezigheid opmerkt door een zogenaamde proefbeet.

Wespen

wespen

In de aanloop naar de zomer kunnen wespen bij u thuis of op uw bedrijf een geschikte plaats hebben gevonden om hun nest te bouwen. Aan de hand van het aantal wespen dat af- en aanvliegt is die plaats terug te vinden. Zelf aan de gang gaan is niet aan te raden omdat wespen gemeen en meerdere keren kunnen steken. Bij het dicht maken van de invliegopening is de kans aanwezig dat de wespen een een andere weg vinden om uit het nest te komen, dit kan via een kamer in huis zijn waarbij de kans op steken door wespen toe neemt. Wij hebben de juiste middelen, materialen en kleding om u van uw wespennest af te helpen.

Zilvervisjes

zilvervisje    Het zilvervisje wordt vaak verward met het papiervisje. Zilvervisjes kunnen schadelijk zijn door het aantasten van boeken en behang.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Faunabeheer

 • preventie tegen duiven op balkons
 • mollenbestrijding op gazons
 • Lees verder...

Plaagdieren

 • voorkomen van overlast door bijv. muizen, kakkerlakken of papiervisjes
 • preventie in gebouwen en woningen tegen plaagdieren
 • bestrijden van plaagdieren, bijv. uw huis papiervisjes vrij maken
 • Lees verder

Houtrot

 • bouwkundige maatregelen
 • bestrijden van schimmels
 • Lees verder

Tegen overlast bij

 • winkelcentra
 • woningen
 • appartementen
 • bedrijventerreinen
 • fabriekshallen
 • sportvelden
 • begraafplaatsen
 • volkstuinen
Back to top